Nu vooruit komen? Bespreek jouw situatie gratis met een expert. Ook 's avonds en in het weekend.
Bel 0800 - 777 8 999

Vaststellingsovereenkomst

Hier vertellen we wat elke werknemer moet weten die met een vaststellingsovereenkomst te maken krijgt...

1.000+

Vaststellingsovereenkomsten verbeterd

9+

Klanttevredenheid

10+

Jaar ervaring

Hoe kunnen we je helpen?

informatie over vaststellingsovereenkomsten

Informatie over vaststellingsovereenkomsten

ALLES WAT JE WILT WETEN OP DE RIJ 

juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

Ondersteuning bij een vaststellingsovereenkomst

GOEDE JURIDISCHE HULP ON

T
ZORGT 

over ons

Over ons

Wij zijn een juridisch advieskantoor dat volledig gespecialiseerd is in ontslag met een vaststellingsovereenkomst. 


Op deze website bieden wij gratis informatie aan en maken wij rechtshulp bereikbaar voor alle werknemers.

Wat je wilt weten over een vaststellingsovereenkomst

wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij kantonrechter of UWV is dan niet meer nodig.


In de vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden waaronder beëindigd wordt vastgelegd. Daarom wordt ook wel eens van een ‘beëindigingsovereenkomst’ gesproken.

Meestal staan tenminste de volgende bepalingen in een vaststellingsovereenkomst. We geven per onderwerp uitleg in korte video’s.

Inleiding

Op de eerste pagina staan de overwegingen en achtergronden die tot de overeenkomst hebben geleid. Deze zogenaamde considerans is belangrijk voor een WW-uitkering. Daarom dient deze ‘ww-vriendelijk’ opgesteld te zijn. 

Beëindigingsdatum

De beëindigingsdatum is een van de belangrijkste punten in de vaststellingsovereenkomst. Het is gebruikelijk dat (tenminste) de opzegtermijn gehanteerd wordt bij de bepaling van de einddatum. Eerder kan ook geen WW-uitkering aanvangen.


Soms wordt onderhandeld over een latere einddatum, zodat je meer tijd hebt om te proberen van werk naar werk over te gaan. Ook kan een voor werknemer gunstige bepaling opgenomen worden voor het geval dat ingaande tijdens de opzegtermijn of uitwerkperiode reeds werk elders gevonden wordt. 

Vrijstelling van werk

Er worden afspraken gemaakt over de invulling van de periode die resteert tot de beëindigingsdatum. Vaak kan een periode van vrijstelling van werk bereikt worden in een vaststellingsovereenkomst. Dan hoeft de werknemer niet meer te werken, maar behoudt hij wel loon. Dit komt vooral voor als de verhoudingen verstoord zijn of er geen werk meer beschikbaar is.

Ontslagvergoeding

In een vaststellingsovereenkomst mogen partijen de hoogte van de vergoeding zelf in overleg vaststellen. Dit is daarom gewoonlijk onderwerp van onderhandeling. Het is verstandig om daarbij juridische ondersteuning te krijgen. De achtergronden van het ontslag en de beoordeling of werkgever al dan niet tot gedwongen ontslag kan komen als niet getekend wordt, spelen hierbij een rol.

Eindafrekening

Binnen een maand na de beëindigingsdatum zal werkgever de eindafrekening voldoen. Deze omvat het vakantiegeld en eventueel een eindejaarsuitkering naar rato. Er kunnen afspraken gemaakt worden over het af te rekenen openstaande verlofsaldo en over eventuele overige individuele verrekeningen, zoals voor bonus-, provisie- of aandelenregelingen.

Overige vergoedingen

Naast de ontslagvergoeding en de eindafrekening, kunnen ook aanvullende vergoedingen en verstrekkingen afgesproken worden. Gedacht kan worden aan een fiscaal gunstig werk naar werk budget. Dat kan besteed worden aan outplacement of opleiding. Gebruikelijk is in een vaststellingsovereenkomst ook een werkgeversbudget voor vergoeding van juridische kosten c.q. advocaatkosten. Verder biedt werkgever soms een zogenaamde tekenbonus aan.

Overige bepalingen:

Naast de hiervoor genoemde hoofdpunten, komen vaak ook de volgende onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst aan de orde:

vaststellingsovereenkomst bedenktermijn

Bedenktermijn

De werknemer heeft een wettelijk recht om binnen twee weken een getekende vaststellingsovereenkomst te herroepen.

vaststellingsovereenkomst getuigschrift

Getuigschrift

Om de kansen op de arbeidsmarkt te optimaliseren, wordt vaak een bepaling over een positief getuigschrift en een goede referentie opgenomen.

vaststellingsovereenkomst geheimhouding

Geheimhouding

Meestal wordt opgenomen dat werknemer gehouden is aan een geheimhoudingsbeding betreffende vertrouwelijke informatie. Ook is gebruikelijk dat de reden en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim gehouden wordt.

vaststellingsovereenkomst concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Wordt de werknemer al dan niet ontheven uit een concurrentie- en relatiebeding.

vaststellingsovereenkomst finale kwijting

Finale kwijting

Aan het slot van de overeenkomst wordt gewoonlijk vastgelegd dat partijen, behalve hetgeen genoemd is in de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar krijgen of kunnen vorderen.

overige bepalingen

Overige

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen er soms overige afspraken op maat verwerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een regeling voor een leaseauto, pensioen, personeelskortingen, etc..

Meer informatie:

Kennisbank

Kennisbank 

Voorbeeldovereenkomst

Voorbeeldovereenkomst

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Zo helpen we jou...

Samen met de minste zorgen naar het beste resultaat 

vaststellingsovereenkomst juridisch advies

Advies

We geven duidelijkheid in een vaak moeilijke situatie:


Wij zorgen ervoor dat je weloverwogen tot een goede beslissing kunt komen. Daarom controleren we jouw vaststellingsovereenkomst en stellen we een uitgebreid en puntsgewijs schriftelijk advies op. Daarin hebben we oog voor jouw individuele wensen.


Wij adviseren over de redelijkheid en volledigheid van het voorstel van werkgever, de veiligheid voor de sociale zekerheid (WW) en het alternatief als geen vaststellingsovereenkomst getekend wordt. We zetten op de rij welke voorwaarden en teksten beter kunnen en welke ontslagdatum en einddatum in jouw situatie redelijk zijn. Deze duidelijkheid ontzorgt.

vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen

Onderhandeling

We onderhandelen het optimale resultaat uit:


Een eerste voorstel is bijna altijd voor verbeteringen vatbaar. Werkgevers laten in een eerste voorstel vaak na om in aanvulling op de (lage) wettelijke vergoeding een passende afkoopsom te bieden. Wij onderhandelen dit uit en begeleiden je naar een optimaal financieel resultaat met gunstige randvoorwaarden. Deze moet aansluiten bij jouw persoonlijke wensen en omstandigheden. 


Wij zijn gespecialiseerde onderhandelaars en komen, met respect voor onderlinge verhoudingen, in circa 90% in goed overleg tot een betere oplossing. Het behaalde voordeel ten opzichte van het eerste voorstel is vaak groot. 

Wist je dat... De ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst gelijk is aan de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) PLUS de afkoopsom? Wij onderhandelen een optimale afkoopsom voor je uit.  

Zo werken wij:

1. Intake

Je neemt contact met ons op. De zaak wordt gratis en vrijblijvend telefonisch besproken met een gespecialiseerde jurist. Wij geven eerste tips over de juridische mogelijkheden en bespreken wat we tegen welke voorwaarden voor je kunnen doen. Daarna bevestigen we dit per vrijblijvende e-mail.

onze werkwijze: intake
Ms. Nameless
Add Your Stars

2. Advies na dossierbestudering

Als je naar aanleiding van het intakegesprek wilt dat we je verder helpen, stuur je ons de documenten die we in de e-mail genoemd hebben. Wij bestuderen dit dossier en e-mailen je vervolgens, als we geen nadere vragen hebben, een uitgebreid op maat gemaakt advies. Dit bespreken we meestal één dag later telefonisch. Je weet nu waar je juridisch staat en wat jouw mogelijkheden zijn.

onze werkwijze: advies
Ms. Nameless
Add Your Stars

3. Onderhandeling

Als we na het advies hebben afgesproken om te onderhandelen, stellen we een beargumenteerde brief met tegenvoorstel op. Inhoudelijke teksten e-mailen we je altijd eerst in concept ter beoordeling en verzenden we nooit aan werkgever zonder jouw instemming.


In sommige zaken vindt maar één onderhandelingsronde plaats en wordt ons eerste tegenvoorstel meteen geaccepteerd. In de meeste zaken wordt na het eerste tegenvoorstel echter nog verder onderhandeld. Er worden dan over en weer brieven en voorstellen verzonden en/of er wordt gebeld tussen de onderhandelaars. Wij zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.

onze werkwijze: onderhandelen
Ms. Nameless
Add Your Stars

4. Akkoord en ondertekening

Wanneer de vaststellingsovereenkomst uitonderhandeld is en het optimale resultaat bereikt is, adviseren wij of we dit aanvaardbaar vinden of niet. Meestal duurt het vanaf de intake ongeveer 1 tot 4 weken om tot het eindresultaat te komen. Je kiest uiteindelijk zelf of je dit eindresultaat wilt accepteren of niet. In geval van akkoord volgt de ondertekening via de onderhandelaars. Wij informeren je tenslotte over de afwikkeling en ronden de zaak af. Zo zijn we samen met de minste zorgen tot het beste resultaat gekomen.

onze werkwijze: afwikkeling
Ms. Nameless
Add Your Stars
After changing the amount of text in a slide, the height of the slider might seem a little off. In the live version of your webpage it will look perfectly!

Don't try this at home!

Het is onverstandig en riskant om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen zonder juridische controle door een onafhankelijke werknemersjurist.


Goede juridische hulp ontzorgt, neemt risico's en druk bij de werknemer weg en leidt statistisch gezien bijna altijd tot een beter resultaat.


Wij vinden dat iedereen recht heeft op juridische hulp

Daarom werken wij met een tariefsysteem dat juridische hulp voor iedereen bereikbaar maakt.


Het werkt zo:

budget juridische kosten

A. Werkgever biedt al wel kostenvergoeding aan

Wij spreken met je af dat we binnen dit budget werken, zodat onze hulp jou niets kost. Wij staan veel werknemers op deze basis bij.  Heeft jouw werkgever aangeboden op haar kosten juridisch advies in te winnen? Wij zijn je graag van dienst.

vergoeding advocaatkosten

B. Werkgever biedt nog geen kostenbudget aan

Wij nemen in de onderhandelingen mee dat werkgever de juridische kosten vergoedt. Wat exact mogelijk is verschilt per zaak. Gegarandeerd uitgangspunt is dat je er door onze bemiddeling enkel op vooruit kunt gaan. Vraag naar de mogelijkheden in jouw zaak.

Dit zeggen onze klanten:

klant beoordelingen

"Ik voelde mij gesteund tijdens mijn ontslagzaak en ben blij dat ik op jouw juridische bijstand kon vertrouwen."

klant beoordelingen

"Ik had niet verwacht dat mijn werkgever hiertoe bereid zou zijn. Zonder jouw hulp was dit zeker niet gelukt."

klant beoordelingen

"Ik heb ons contact als heel prettig ervaren: deskundig, begripvol en alert reagerend."

huis - icon

In heel Nederland actief

Je hoeft niet naar ons kantoor te komen

voor iedereen bereikbaar - icon

Voor iedereen bereikbaar

de beste juristen - icon

De beste onderhandelaars en juristen

samenwerking - icon

Prettige informele samenwerking

Wil je ook door ons geholpen worden?

Neem geen risico's als jouw baan op het spel staat: Teken geen vaststellingsovereenkomst zonder advies van een expert. Een eerste voorstel van werkgever blijkt meestal een openingsbod. Je doet jezelf tekort als dit niet uitonderhandeld wordt. Wij helpen je graag...

wat onze klanten zeggen