Juridisch advies bij een sociaal plan
08 oktober 2018 

Juridisch advies bij een sociaal plan

Wanneer de arbeidsplaats van een werknemer op de tocht staat en een sociaal plan van toepassing is verklaard, dan wordt vaak aangeraden om juridisch advies over de mogelijkheden in te winnen. Regelmatig voorziet het sociaal plan hier ook in door een budget voor juridisch advies ter beschikking te stellen.

Onder meer de volgende aspecten kunnen in het juridische advies bij het sociaal plan betrokken worden:

1. Vaststellen en selectie van boventalligheid

Heeft de werkgever terecht geconcludeerd dat er sprake is van (dreigende) boventalligheid? Is de onderliggende reden adequaat en is de werknemer ook juist geselecteerd volgens het afspiegelingsbeginsel? Met name wanneer collega’s met een zelfde of zeer vergelijkbare rol niet hoeven te vertrekken, is belangrijk de selectie goed te toetsen. Dit geldt temeer indien er (ook) flexibel personeel ingezet wordt, zoals uitzendkrachten, zzp-ers en tijdelijke werknemers.

2. Herplaatsing

Gedwongen vertrek wegens boventalligheid kan pas aan de orde zijn als gebleken is dat er geen passende alternatieven zijn. Eerst moet de werkgever proberen tot een acceptabele herplaatsing te komen. In de praktijk wordt hier helaas vaak weinig aan gedaan. Als de werknemer meent dat er intern mogelijkheden zijn, maar die niet aangeboden zijn, dan kan hier aanspraak op gemaakt worden.

3. Toetsing voorstel van werkgever

A. Inhoud voorstel

Is het beëindigingsvoorstel van werkgever inderdaad een goede uitwerking van de afspraken die in het sociaal plan zijn gemaakt? En zijn de (rand)voorwaarden die niet expliciet in het sociaal plan zijn uitgewerkt redelijk? Zijn er verbeteringen mogelijk?

B. Sociale zekerheid

Is de verwachting dat er, zo nodig, aansluitend een WW-uitkering verkregen kan worden? Of zijn er risico’s op een afwijzing of wachttijd?

4. Keuzemogelijkheden

Vaak worden verschillende te kiezen opties aan de werknemer gepresenteerd in een sociaal plan. Er kan bijvoorbeeld eerder vertrokken worden met een hogere vergoeding. De voor- en nadelen van de verschillende opties worden in een juridisch advies bij het sociaal plan op de rij gezet.

Ben je boventallig verklaard en is een sociaal plan van kracht? Graag helpen wij je met een juridisch advies op maat. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]