Sociaal plan ING 2018-2022

ING heeft overeenstemming met de sociale partners bereikt over een vernieuwd sociaal plan voor de periode 2018 tot en met 2022. Dit is de opvolger van het sociaal plan ING 2016-2017. Opnieuw is een regeling getroffen die voor de betrokken werknemers aanzienlijk gunstiger is dan hetgeen de wet minimaal voor zou schrijven.

In het sociaal plan ING 2018-2022 wordt als uitgangspunt genomen dat partijen zich zoveel mogelijk instemmen om ‘werk naar werk’ te bereiken. Dat kan zowel intern als extern zijn. ING ondersteunt de werknemer in dit traject onder meer via haar ‘Career Services’. Daarnaast wordt ook een pro-actieve houding en inbreng van de boventallige werknemer verwacht. Wanneer intern ander, lager betaald, werk gevonden wordt, is er een regeling om daar compensatie voor te bieden.

Bij beëindiging van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een ontslagvergoeding. Voor werknemers die op 31 december 2017 in dienst waren geldt voor de berekening van de dienstjaren tot die datum de oude kantonrechtersformule (formule tot 2009). Dit wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor van 0,8. Voor de dienstjaren over de periode vanaf 1 januari 2018, wordt gerekend met de transitievergoeding maal een correctiefactor van 1,75. Beide getallen worden bij vervolgens elkaar opgeteld om de vergoeding vast te kunnen stellen.

ING stelt budget ter beschikking aan boventallige werknemers voor juridisch advies bij het sociaal plan. Ben je boventallig bij ING? Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]