Sociaal plan Heerema

Reorganisatie Heerema

Het management heeft besloten tot reorganisatie bij Heerema in Leiden. Nadat in 2016 ontslagen zijn gevallen bij zusteronderneming Heerema Fabrication Group, is in 2017 besloten tot reorganisatie van Heerema Marine Contractors. De meeste ontslagen vallen op het kantoor in Leiden.

De reden voor de reorganisatie is gelegen in moeilijke marktomstandigheden. De olieprijs is aanhoudend laag, waardoor de investeringen in de olie- en gaswinningsindustrie gedaald zijn. Hierdoor is besloten tot krimp binnen het personeel en reorganisatie van Heerema Marine Contractors.

Inhoud van het sociaal plan Heerema

Heerema heeft een goed sociaal plan gesloten met vakbonden en de OR om de personele gevolgen van de reorganisatie te regelen. Het sociaal plan heeft een looptijd van 19 december 2017 tot 31 december 2020.  De doelstelling van het sociaal plan Heerema is om werknemers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Dat kan zowel intern als extern zijn. Hiervoor zijn diverse faciliteiten beschikbaar. Wanneer geen ander werk gevonden wordt, is de intentie om te beëindigen. Daarbij wordt, vanaf de boventalligheidsdatum, de geldende opzegtermijn in acht genomen. Tijdens de opzegtermijn is conform het sociaal plan Heerema sprake van vrijstelling van werk, zodat hij zich nog vanuit het bestaande dienstverband vol kan richten op een toekomst elders.

Van werk naar werk

Heerema probeert boventallige werknemers zoveel mogelijk in een nieuwe rol te plaatsen. Als dat niet lukt, dan wordt conform het sociaal plan Heerema gezocht naar werk elders. Dit gebeurt al (ruim) voor de beoogde einddatum, zodat er tijd en gelegenheid is om vanuit het dienstverband ander werk te vinden. Hierbij wordt ook vanuit het mobiliteitsbureau en een outplacementbureau ondersteuning geboden. Heerema draagt hiervoor de kosten. Van de werknemer wordt wel constructieve medewerking verwacht.

Geboden werk naar werk faciliteiten:

 • begeleiding door het mobiliteitsbureau
 • voorrang boven niet boventallige kandidaten bij een interne vacature
 • gunstige regeling arbeidsvoorwaarden bij interne herplaatsing in lager betaalde functie
 • vrij voor sollicitaties (voor boventalligheid)
 • volledige vrijstelling van werk (vanaf boventalligheidsdatum)
 • ondersteuning door outplacementbureau op kosten werkgever

Ontslagvergoeding

In het sociaal plan is een, naar de huidige maatstaven van het ontslagrecht, als royaal te beschouwen ontslagvergoeding opgenomen. De ontslagvergoeding bij Heerema lijkt sterk op de kantonrechtersformule die vanaf 2009 tot 2015 te gelden had. Dit met dien verstande dat dienstjaren boven een leeftijd van 60 (nog) zwaarder gewogen worden. Dit betekent dat de vergoeding voor werknemers onder de 60 gelijk is aan de kantonrechtersformule (met C=1), maar dat hij voor oudere werknemers in positieve zin afwijkt.

Behalve de ‘basis’ ontslagvergoeding, is er ook een tekenbonus van € 2.500,- wanneer snel een vaststellingsovereenkomst getekend wordt. Er geldt verder, voor zover van toepassing, een maximum van € 200.000,- en een minimum van 3 maandlonen.

Zo kun je een indicatieve proefberekening van de vergoeding maken (onder 60 jaar):

Kantonrechtersformule berekenen (vanaf 2009)

Of installeer op een mobiele telefoon of tablet de ontslag app van VAAN welke gratis verkrijgbaar is in de App-store.

De ontslagvergoeding kan afwijken wanneer de beëindiging plaatsvindt op basis van de plaatsmakersregeling.

Wijze van ontslag bij Heerema

Als intern geen ander werk gevonden kan worden, dan zal ontslag onvermijdelijk worden. Dit er vanuit gaande dat je juist bent geselecteerd voor ontslag. Daarvoor moet het afspiegelingsbeginsel binnen de uitwisselbare functiegroep toegepast zijn op peildatum 24 oktober 2017.

De voorkeur is om met wederzijds goedvinden uit dienst te gaan met de vaststellingsovereenkomst Heerema, die gebaseerd is op het sociaal plan. Wanneer deze tijdig getekend wordt, kent werkgever een bonus toe van € 2.500,- bruto. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag, dan kan hij ook kiezen om niet te tekenen en verweer te voeren. Werkgever zal dan spoedig een ontslagprocedure bij UWV starten.

Juridische ondersteuning

Heerema onderschrijft het belang van boventallige werknemers om juridisch ondersteund te worden. Hiervoor wordt daarom in het sociaal plan en de vaststellingsovereenkomst Heerema een budget ter beschikking van maximaal € 1.250,- ex btw.

Wij hebben specifieke ervaring met ontslag bij Heerema op basis van het sociaal plan Heerema. Wij willen je graag juridisch begeleiden als je boventallig bent. Dit kan binnen het werkgeversbudget, zodat je niet met een eigen bijdrage of kostenrisico te maken krijgt. Werknemers ervaren het vrijwel altijd als nuttig en prettig om deze juridische steun te krijgen en zo ontzorgd te worden. Wij denken met je mee, adviseren over mogelijkheden (verschillende opties), controleren of alles in jouw zaak netjes volgens de regels verloopt en kunnen in contact met werkgever treden als dat onverhoopt niet het geval is.

Denk hierbij onder andere aan de volgende hulp:

 • Ben je terecht als boventallige geselecteerd voor ontslag
 • Verloopt het werk naar werk traject goed of word je bijvoorbeeld ten onrechte niet toegelaten tot een alternatieve passende positie
 • Advies bij het maken van de juiste keuze (route) binnen het sociaal plan aan de hand van de individuele omstandigheden
 • Is de concept vaststellingsovereenkomst in orde, of is aanpassing wenselijk
 • Is de datum uit dienst juist vastgesteld
 • Is de ontslagvergoeding juist berekend
 • Beoordeling individuele aspecten vertrekregeling bij bijzondere omstandigheden
 • Toetsing situatie sociale zekerheid
 • Advisering bij arbeidsongeschiktheid (tijdens begeleiding of voor ontslag)
 • Ondersteuning bij verweer/bezwaar

Sociaal plan Heerema en de reorganisatie Heerema in het nieuws

24 oktober 2017 – Leiden.tv:  250 mensen ontslagen bij reorganisatie Heerema

24 oktober 2017 – Maritiemnieuws.nl:  Reorganisatie Heerema Marine Contractors kost 250 banen

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]