Ontslag wegens een verschil van inzicht

Een 'verschil van inzicht', of ruimer 'een verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden', is geen terminologie die in de wet gebruikt wordt als één van de ontslagredenen. Het is een term die vaak op de eerste pagina van een vaststellingsovereenkomst gehanteerd wordt om de beëindigingsreden te omschrijven.

Deze omschrijving is in orde voor een WW en door deze ruime omschrijving kan hier van alles onder vallen. Van kritiek op functioneren of houding, tot een arbeidsconflict. Eigenlijk alle individuele redenen, niet zijnde ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte.

Voorbeeld tekst 'verschil van inzicht' in een vaststellingsovereenkomst
  • Dat zich tussen partijen een verschil van inzicht heeft ontwikkeld over de wijze waarop uitvoering aan de functie van mevrouw De Boer dient te worden gegeven, ten gevolge waarvan een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is;
  • Dat tijdens gesprekken, waarin partijen getracht hebben dit verschil van inzicht te overbruggen, duidelijk is geworden dat de verschillen te groot zijn om tot een werkbare, aanvaardbare en voor partijen bevredigende oplossing te kunnen komen;
  • Dat gebleken is dat een alternatieve oplossing evenmin voorhanden alsmede dat deze niet op afzienbare termijn beschikbaar zal zijn;

Een verschil van inzicht impliceert geen verwijtbaarheid of disfunctioneren en is een 'neutrale' beëindigingsreden. Aan te raden in de meeste situaties is om in een vaststellingsovereenkomst niet uit te weiden over de precieze achtergronden van het verschil van inzicht. Dus geef bijvoorbeeld niet aan dat er een verschil van inzicht is over het beleid en dat dit tot een arbeidsconflict heeft, als dit zich voorgedaan heeft.

Bij een verschil van inzicht is, anders dan bij functieverval, niet zonder meer duidelijk dat het initiatief tot beëindiging van de werkgever is gekomen. Dat is voor de WW wel belangrijk, daarom is bij deze ontslagreden, wenselijk dat expliciet vermeld wordt dat het initiatief tot ontslag wegens verschil van inzicht van werkgever is gekomen.

Terug naar de kennisbank