Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst
17 april 2018 

Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst

Het is gebruikelijk dat een werknemer juridisch advies inwint over een (concept) vaststellingsovereenkomst bij een jurist voordat hij tekent. De werkgever heeft een informatieplicht over de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst en raadt dan ook meestal aan om advies bij een deskundige in te winnen. Daarmee kan werknemer tot een weloverwogen keuze komen en behoedt werkgever zich voor een situatie waarin de werknemer de gevolgen niet heeft kunnen overzien.

Bepalingen over advies in de vaststellingsovereenkomst

Er worden in de praktijk verschillende bepalingen gebruikt waarmee de werkgever duidelijk maakt dat het verstandig is om voor ondertekening advies in te winnen. Meestal staat hierover iets op de eerste pagina van de overeenkomst, onder de overwegingen. Hierbij kan gedacht worden aan bepalingen zoals de volgende:

Door ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst verklaart werknemer uitdrukkelijk dat

  • zij een goed en volledig begrip heeft van de inhoud en consequenties van deze overeenkomst
  • zij zich hieromtrent beraden heeft en juridisch advies heeft ingewonnen
  • haar wil ondubbelzinnig en zonder gebrek is gericht op beëindiging van het dienstverband

Of zoals deze:

Werkgever heeft werknemer aangeraden zich ter zake de vaststellingsovereenkomst juridisch te laten adviseren door een ter zake kundige adviseur en werkgever heeft daar voldoende gelegenheid voor geboden

Wat omvat juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst?

Als een werknemer juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst vraagt, zal daarbij onder meer het volgende betrokken kunnen worden:

1. Alternatieven:
Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is nooit verplicht. Wat zijn de te verwachten alternatieve mogelijkheden als de werknemer besluit de vaststellingsovereenkomst niet te tekenen? Is er bijvoorbeeld een goede kans op behoud van baan of overplaatsing? Of volgt waarschijnlijk een ontslagprocedure en hoe zijn de kansen daarin? Kom je dan naar verwachting beter of slechter uit dan met de vaststellingsovereenkomst?

2. Sociale zekerheid:
Is de vaststellingsovereenkomst onder de (persoonlijke) omstandigheden van de werknemer veilig voor het recht op WW, of moet rekening gehouden worden met een wachttijd, korting, of zelfs afwijzing? De overeenkomst wordt tekstueel gecontroleerd en eventueel benodigde tekstuele wijzigingen worden op de rij gezet. Ook controleert de jurist voor het advies over de vaststellingsovereenkomst de opzegtermijn in de overeenkomst en eventuele individuele afwijzings- of uitlsluitingsgronden. in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid bij een vaststellingsovereenkomst, zal hier extra aandacht aan besteed worden. Dit is namelijk een mogelijke grond voor afwijzing van een uitkering.

3. Inhoud/ geboden voorwaarden:
Tot slot wordt in het juridische advies over de vaststellingsovereenkomst op de rij gezet welke van de geboden voorwaarden wel en welke niet in orde zijn. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de financiële hoofdpunten, zoals de ontslagvergoeding in vaststellingsovereenkomst en de einddatum, maar ook naar het hele randvoorwaardenpakket. Er wordt hierbij ook een inschatting gemaakt van wat haalbaar kan zijn in onderhandelingen. Een eerste voorstel van werkgever is meestal een openingsvoorstel en voor diverse verbeteringen vatbaar.

De vaststellingsovereenkomst en juridische kosten voor advies

Onder de volgende voorwaarden is het in de praktijk gebruikelijk dat werkgever de redelijke juridische kosten voor advies voor haar rekening neemt:

  • De werkgever neemt het initiatief tot beëindiging, althans bestaat er een beëindigingswens bij werkgever
  • De werknemer is niet ernstig verwijtbaar ter zake de beëindigingsreden
  • Soms wordt er als voorwaarde toegevoegd dat de werknemer niet verzekerd is voor dergelijke rechtsbijstand

Als aan deze voorwaarden voldaan is, biedt een werkgever bij het openingsvoorstel in de concept vaststellingsovereenkomst regelmatig reeds budget voor juridische kosten aan. Het meest gangbare bedrag daarbij is in de praktijk € 750,- ex btw, al kan dat natuurlijk per zaak verschillen. Wanneer werkgever nog geen budget voor juridische kosten opneemt in de vaststellingsovereenkomst, is dit meestal alsnog eenvoudig te regelen met een briefje aan de werkgever. Zij heeft er immers in die situatie belang bij de zaak op gang te brengen.

Wij helpen je graag

Heb jij een concept vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je juridisch advies ontvangen? Wij helpen je graag. Upload jouw overeenkomst voor een eerste gratis (basis)controle of neem contact op via onze ontslag advieslijn.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]