De finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst
17 oktober 2017 

De finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

Er wordt bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst finale kwijting verleend tussen partijen. Dit is meestal uitgewerkt in een bepaling aan het slot van de vaststellingsovereenkomst. Finale kwijting houdt in dat de werknemer en werkgever, behalve hetgeen in de vaststellingsovereenkomst genoemd is, niets meer van elkaar kunnen vorderen.  

Allesomvattende regeling

Omdat de finale kwijting ervoor zorgt dat partijen met de vaststellingsovereenkomst definitief afrekenen en er geen ‘open eindjes’ meer zijn, wordt soms in de overeenkomst bevestigd dat sprake is van een allesomvattende regeling. Indien werkgever of werknemer dit niet wil, maar de bedoeling is dat een onderwerp waarover geen overeenstemming is bereikt open blijft, dan zal dit nadrukkelijk uitgezonderd moeten worden van de finale kwijting.

voorbeeld tekst

Behoudens het vorenstaande verklaren partijen over en weer ter zake van de  arbeidsovereenkomst, de beëindiging daarvan en anderszins, waaronder tevens begrepen ter zake enige studieovereenkomst, niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Nadat onderhavige overeenkomst, die een allesomvattende regeling bevat, is uitgevoerd, verlenen partijen elkaar over en weer algehele en finale kwijting.

Checklist

Vanwege de gevolgen van de finale kwijting, is belangrijk dat niet vergeten wordt in de vaststellingsovereenkomst bepaalde punten te benoemen die afgerekend moeten worden. Denk hierbij onder meer aan het volgende:

 • Is vermeld hoe bij de eindafrekening omgegaan wordt met
  a. eventueel openstaande vakantiedagen en verlofuren,
  b. een mogelijke lopende bonusregeling of aandelenregeling,
  c. een eindejaarsuitkering of dertiende maand naar rato?
 • Zijn afspraken gemaakt in de vaststellingsovereenkomst over eventuele terugbetalingen in het geval van een studiekostenregeling?
 • Is mogelijk sprake van gezondheidsschade als gevolg van de werkzaamheden of het door werkgever schenden van de zorgplicht van artikel 7:658 BW en wordt hier al dan niet kwijting voor verleend?
 • Is afgesproken of en zo ja welke post-contractuele bedingen in stand blijven? Denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding of relatiebeding.
 • Staan er nog schulden, leningen of vorderingen open die verrekend moeten worden?

Heb je vragen of wil je advies over een vaststellingsovereenkomst? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]