Met een vaststellingsovereenkomst een tijdelijk contract beëindigen
18 oktober 2017 

Met een vaststellingsovereenkomst een tijdelijk contract beëindigen

Ook een tijdelijk arbeidscontract kan met een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden. Ten opzichte van de beëindiging van een vast contract, zijn de volgende verschillen van belang.

Tussentijds opzeggen

Volgens de wet kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds opgezegd worden wanneer dat recht voor beide partijen geldig en schriftelijk is overeengekomen. Dit wordt ook wel een tussentijds opzegbeding genoemd. Dit is opgenomen in veel tijdelijke arbeidscontracten, maar zeker niet in allemaal.

artikel 7:677 lid 3 BW

Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 [een tijdelijk contract] kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.

Het is belangrijk om in de individuele, getekende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te controleren of zo’n beding al dan niet is opgenomen. Is dat namelijk niet het geval, dan kan werkgever (behoudens een geldig ontslag op staande voet) niet tot gedwongen tussentijdse beëindiging komen. Wordt dan toch een vaststellingsovereenkomst gesloten ter tussentijdse beëindiging van het tijdelijke contract, dan is het gevolg dat geen WW-uitkering verkregen kan worden. In ieder geval tot de datum waarop anders het tijdelijke contract afgelopen zou zijn.

voorbeeld tussentijds opzegbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Zowel werkgever als werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen onder inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tegen het einde van de maand.

Is wel de mogelijkheid van tussentijdse opzegging opgenomen, dan is belangrijk om in de vaststellingsovereenkomst in ieder geval rekening te houden met de bepaalde opzegtermijn. Voor zover dat niet gebeurt, geldt ook bij een tijdelijk contract een wachttijd voor WW-uitkering.

Afkoop tijdelijk contract

De mogelijkheden voor de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, kunnen anders liggen bij een tijdelijk contract dan bij een vast contract. Immers, bij een tijdelijk contract zijn er nog maar weinig dienstjaren opgebouwd en heeft werkgever ook de mogelijkheid het einde af te wachten en uit te laten werken. Daar staat tegenover dat het voor werkgever soms niet opschiet om, wanneer werknemer niet tekent, voor een tijdelijk contract een ontslagprocedure op te starten. Dat kost ook tijd en geld en kan niet altijd meteen succesvol zijn.

Daarom wordt in onderhandelingen over tussentijdse beëindiging van een tijdelijk contract door een vaststellingsovereenkomst vaak een verdeelsleutel van de nog resterende maanden gezocht.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]