Beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden
18 oktober 2017 

Beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt vastgelegd in een contract. Meestal wordt dit een vaststellingsovereenkomst genoemd, maar soms wordt ook gesproken van een beëindigingsovereenkomst.  

Het moet schriftelijk

Een beëindiging met wederzijds goedvinden kan niet op juridisch bindende wijze mondeling plaatsvinden. Het moet uitgewerkt zijn in een getekende beëindigingsovereenkomst.

7:670b lid 1 BW

Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan.

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst?

Vaak is de beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW. Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden deze termen beide wel gebruikt.

7:900 lid 1 BW

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.

De inhoud van een dergelijke beëindigingsovereenkomst wijkt nauwelijks af van een vaststellingsovereenkomst. Soms zit een verschil erin dat in een vaststellingsovereenkomst nadrukkelijk aangegeven wordt dat artikel 7:900 e.v. BW van toepassing zijn.

Deze beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]