Ontslagovereenkomst ter beëindiging met wederzijds goedvinden
18 oktober 2017 

Ontslagovereenkomst ter beëindiging met wederzijds goedvinden

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan in een ontslagovereenkomst geregeld worden. Dit is echter geen juridische term, maar een woord dat soms in de praktijk gebruikt wordt. Vaker wordt gesproken van een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.

Gelijke bedoeling

Over het algemeen wordt hetzelfde bedoeld met de term ontslagovereenkomst als met beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat deze laatste twee bewoordingen ook op andere situaties kunnen zien: Er kan ook een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst gesloten worden die niet ziet op beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld over een vaststellingsovereenkomst waarin een familierechtelijke schikking vastgelegd wordt, of een beëindigingsovereenkomst waarin de  beëindiging van een agentuurovereenkomst geregeld wordt.

Op deze website doelen we altijd op de ontslagovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De term ‘ontslagovereenkomst’ is minder zuiver dan ‘vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’ omdat ‘ontslag’ een eenzijdige handeling impliceert. Daar is geen sprake van. Beide partijen beëindigen in deze situatie in goed overleg en tekenen daar beide voor. Dat is een meerzijdige handeling.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]