De vrijstelling van werk in een vaststellingsovereenkomst
19 oktober 2017 

De vrijstelling van werk in een vaststellingsovereenkomst

Regelmatig komt voor dat in een vaststellingsovereenkomst vrijstelling van werk opgenomen wordt. Dit houdt in dat de werknemer, met behoud van loon, geen werkzaamheden meer hoeft te verrichten. Zo kan de werknemer zich vast richten op het zoeken van werk elders vanuit een bestaand dienstverband.

Wanneer is in een vaststellingsovereenkomst vrijstelling van werk gangbaar?

We zien in de praktijk met name dat in de volgende ontslagsituaties een vrijstelling van werk aangeboden wordt:

  • Er is sprake van een arbeidsconflict waardoor de verhoudingen verstoord zijn.
  • Werkgever meent dat de werknemer niet naar behoren functioneert.
  • De werkzaamheden van de werknemer zijn vervallen en er is geen passend alternatief beschikbaar.

Onder deze omstandigheden is vaak niet meer gewenst dat werknemer in de periode tussen ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de einddatum nog op werk verschijnt.

Een vaststellingsovereenkomst met vrijstelling van werk in plaats van ziekte

Soms stelt de werkgever in geval van ziekte voor om een betermelding door te voeren, of de ziekmelding überhaupt niet te verwerken. Dit gebeurt met name wanneer de werkgever tot een beëindiging van het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst wil komen. Er wordt dan vaak aangeboden om na de betermelding tot de einddatum vrijgesteld te worden van werk. Deze constructie kan riskant zijn voor de sociale zekerheid. Een vereiste voor WW-uitkering is namelijk beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Als je ziek bent, kun je daar niet aan voldoen. Daarom is deze constructie vooral gangbaar wanneer de werknemer wel elders kan solliciteren en werken, maar er enkel een probleem is met de huidige werkgever of werkplek. Laat je in een dergelijke situatie altijd adviseren door een jurist om te beoordelen wat in jouw situatie mogelijk is en om risico’s te beperken.

Verval van vakantiedagen bij vrijstelling van werk

Vrij gebruikelijk is in geval van een langdurige vrijstelling van werk, dat in de vaststellingsovereenkomst opgenomen wordt dat vakantiedagen vervallen. Die worden dan niet meer uitbetaald bij de eindafrekening. Dit kan redelijk zijn wanneer de werknemer prijs stelt op de vrijstelling van werk en de duur daarvan het openstaande verlofsaldo ruim overstijgt. Is dat niet zo en komt de vrijstelling enkel vanuit werkgever, dan kunnen soms andere afspraken gemaakt worden.

Invulling periode van vrijstelling

De periode van vrijstelling kan benut worden om vast ander werk te zoeken. Ook kan deze periode helpen om het ontslag een plek te geven en nieuwe energie te zoeken voor een uitdaging elders. Het reeds aanvangen van werk elders tijdens vrijstelling van werk, kan problematisch zijn. Het is goed een aparte bepaling te verwerken in de vaststellingsovereenkomst voor het geval al een andere baan gevonden wordt. Ook al ben je vrijgesteld, dat betekent niet vanzelfsprekend dat je gelijktijdig ander werk mag verrichten. Soms geldt bijvoorbeeld een nevenwerkzaamhedenbeding dat dit verbiedt.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]