De eindafrekening met een vaststellingsovereenkomst
18 oktober 2017 

De eindafrekening met een vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst wordt gewoonlijk een bepaling opgenomen over de eindafrekening die plaatsvindt. Wat wordt hierin afgerekend?

De wettelijke eindafrekening

Als geen specifieke afspraken gemaakt worden in een vaststellingsovereenkomst over de eindafrekening, dan zal werkgever af moeten rekenen in lijn met wetgeving, arbeidsovereenkomst en waar van toepassing cao. Hetzelfde geldt wanneer in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat een reguliere eindafrekening plaats zal hebben.

Binnen dertig dagen na de beëindigingsdatum zal een reguliere eindafrekening plaatsvinden.

Dat houdt meestal in dat:

  • Het vakantiegeld uitgekeerd wordt  over de maanden waarover dit niet reeds uitbetaald is;
  • Het openstaande saldo vakantiedagen en verlofuren uitgekeerd wordt;
  • Soms een eindejaarsuitkering naar rato uitbetaald wordt.

Aanvullende eindafrekening op basis van de vaststellingsovereenkomst

Wanneer er nog meer af te rekenen valt, dan is verstandig om hier in de bepaling omtrent de eindafrekening in de vaststellingsovereenkomst duidelijke afspraken over te maken. Wordt dit nagelaten dan kan het in de finale kwijting vallen of leiden tot nadere discussies achteraf.

Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan afrekening van de volgende onderwerpen:

  • Bonus (naar rato) over het lopende jaar;
  • Leningen of voorschotten die verstrekt kunnen zijn;
  • Een regeling ter zake aandelen of opties;
  • Nog niet verwerkte declaraties van zakelijke kosten;
  • Bedrijfsspecifieke regelingen of verstrekkingen.

Deze punten kunnen in voorkomend geval betrokken worden in de onderhandelingen voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergoeding:

De ontslagvergoeding wordt gewoonlijk gelijktijdig met de eindafrekening uitbetaald, binnen een maand na de einddatum. Dit wordt in de vaststellingsovereenkomst echter doorgaans niet in de bepaling omtrent de eindafrekening geregeld. Hiervoor wordt een aparte bepaling verwerkt.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]