De afrekening van vakantiedagen en verlof in een vaststellingsovereenkomst
12 oktober 2017 

De afrekening van vakantiedagen en verlof in een vaststellingsovereenkomst

Worden na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vakantiedagen en verlofuren wel of niet uitbetaald? Wij zetten op de rij wat gangbaar is in welke situatie.

Benutten of betalen

Het uitgangspunt in de wet is dat niet genoten verlofuren bij de eindafrekening uitbetaald moeten worden. Het openstaande aantal uren wordt dan binnen een maand na de einddatum tegen het om te rekenen uurloon voldaan. Het belastingtarief wijkt hierbij af ten opzichte van ‘regulier’ loon.

voorbeeld tekst

[…] Werkgever voldoet bij de eindafrekening het openstaande saldo vakantie- en verlofuren aan werknemer. […]

Wanneer een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst bereikt wordt, kunnen andere afspraken gemaakt worden. Vaak probeert de werkgever onder betaling van de vakantiedagen uit te komen. Dat zien we vooral als de werknemer veel uren heeft opgespaard. In de praktijk komt regelmatig een saldo van weken tot zelfs meerdere maanden voor.

Als werkgever weinig behoefte heeft om een urensaldo te betalen en werknemer graag een periode vrij neemt, dan kan afgesproken worden dat de uren tijdens de periode tussen overeenstemming en einddatum ingezet worden. De werknemer is hier echter niet zonder meer toe te verplichten. Voor zover dit niet gebeurt, zal uitgekeerd moeten worden.

voorbeeld tekst

[…] Werknemer zal het openstaande vakantie- en verlofuren voor de einddatum in goed overleg met werkgever opnemen, zodat het bij de eindafrekening uit te betalen saldo nihil bedraagt. […]

Vrijstelling van werk

In veel vaststellingsovereenkomsten wordt een vrijstelling van werk aangeboden. De werknemer hoeft dan niet meer te werken, maar behoudt wel het salaris tot de einddatum. Werkgevers proberen in zo’n situatie vaak de vakantiedagen daartegen weg te strepen. Er wordt dan in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat deze ‘genoten geacht worden’. Dit kan redelijk zijn als de werknemer prijs stelt op de vrijstelling en de vrij te stellen periode het verlofsaldo (ruim) overstijgt.

voorbeeld tekst

[…] Het saldo vakantie- en verlofuren wordt (vanwege de vrijstelling van werk) bij de eindafrekening genoten geacht. Er zal in dat kader derhalve geen betaling aan werknemer plaatsvinden. […]

Als de werknemer geen behoefte heeft aan een in de vaststellingsovereenkomst opgenomen vrijstelling, maar het de werkgever is die de werknemer de toegang tot werkzaamheden ontneemt, dan kan er reden zijn niet met verval van vakantiedagen in te stemmen. Dat geldt temeer wanneer een substantieel saldo gespaard is. In zo’n situatie wordt in de praktijk nogal eens de afspraak gemaakt dat openstaande vakantiedagen en verlofuren wel uitgekeerd worden, maar dat tijdens de vrijstelling geen nieuwe opbouw meer plaatsheeft.

voorbeeld tekst

[…] Werkgever voldoet bij de eindafrekening het openstaande saldo vakantie- en verlofuren aan werknemer. Tijdens de periode van vrijstelling vindt evenwel geen opbouw of afbouw van uren meer plaats. […]

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]