Vaststellingsovereenkomst en budget voor outplacement
18 oktober 2017 

Vaststellingsovereenkomst en budget voor outplacement

In een vaststellingsovereenkomst wordt nogal eens een budget voor outplacement opgenomen. Vooral bij werknemers met een lang dienstverband, relatief oudere werknemers en werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie is gebruikelijk en vaak wenselijk dat werkgever hiervoor kosten vergoedt.

Het belang van budget voor outplacement in een vaststellingsovereenkomst

Belangrijker nog dan de hoogte van de ontslagvergoeding, kan voor werknemers die met ontslag te maken krijgen zijn hoe ze weer ander werk vinden. Daarbij spelen onder meer een rol:

  • Hoelang duurt het om ander werk te vinden;
  • Is dit nieuwe werk lager betaald of niet;
  • Is het een vaste baan of tijdelijk werk;
  • In welke mate is al dan niet sprake van carrièreschade;
  • Haalt de werknemer arbeidsvreugde uit de nieuwe baan

Uiteraard zal de werknemer gewoonlijk zelf het voortouw moeten nemen in deze zoektocht. Ondersteuning hierbij kan echter welkom zijn. Daarom bieden werkgevers in een vaststellingsovereenkomst regelmatig een budget voor outplacement aan. De kosten hiervan worden dan rechtstreeks door werkgever aan het outplacementbureau voldaan.

Welke kosten?

Soms geeft werkgever in de vaststellingsovereenkomst aan van welk outplacementbureau gebruik gemaakt dient te worden. Er is dan geen keuzevrijheid bij werknemer, hetgeen een nadeel kan zijn. Het is immers goed om die hulp te zoeken waarmee een klik is. Ook kan bij een dergelijk beding soms onduidelijk zijn hoe groot het budget is of wat het geboden traject wel of niet omvat. Uiteraard kan outplacementbegeleiding in vele vormen plaatsvinden, met verschillende waarde.

Vaker komt voor dat werkgever in de vaststellingsovereenkomst een bepaald maximum budget ter beschikking stelt voor outplacement. De werknemer kiest vervolgens een bureau uit en die zendt de nota rechtstreeks naar werkgever. Zo is er optimale keuzevrijheid binnen een bepaald maximum budget. De hoogte van dat budget loopt in de praktijk nogal uiteen, maar is vaak enkele duizenden euro’s.

Waarom dit budget opnemen in de vaststellingsovereenkomst?

Regelmatig geven werknemers voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst aan nog niet te weten of zij gebruik willen maken van een budget voor outplacement. Daarbij wordt dan aangegeven dat zij, als ze er wel voor kiezen, dit wel uit de vergoeding betalen. Er wordt dan gesuggereerd dat het opnemen van een bepaling in de vaststellingsovereenkomst ter zake budget voor outplacement niet nodig is. Immers, je kunt ook de vergoeding proberen te verhogen met dit budget.

Dit is echter niet juist. Werkgever kan de rechtstreekse kosten vaak uit de bruto pot betalen en btw aftrekken als voorbelasting. Daarom kan vanuit fiscaal oogpunt meer wenselijk zijn om hier wel afspraken over te maken, dan zelf uit de overgebleven netto pot te betalen.

Budget werk naar werk

Het kan verstandig zijn om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat dit budget een ruimer bestedingsdoel heeft, dan enkel outplacement. Er kan gesproken worden van ‘werk naar werk budget’. Daarbij kan bevestigd worden dat dit ingezet kan worden voor outplacement, coaching, loopbaanbegeleiding en opleiding. Dus een budget bedoeld om de arbeidsmarktpositie en de kansen om van werk naar werk te komen te vergroten.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites.Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]